Skip to main content

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Fakultet prirodnih i
tehničkih nauka

“Naučnik gradi da bi učio; inženjer uči da bi gradio.”

- Fred Brooks

Priznati na državnom i internacionalnom nivou
U skladu sa bolonjskim procesom
Najbolji privatni univerzitet
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Mogućnost stipendiranja
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Umjetnička galerija
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Dragi studenti,

 

Kao dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS) na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), želim vam poželjeti dobrodošlicu na našu web stranicu i naš fakultet. Ponosni smo što pripadamo najbolje pozicioniranom privatnom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, te nudimo multikulturalno i multietničko okruženje sa studentima, profesorima i osobljem iz preko dvadeset zemalja.

 

IUS neprestano povećava svoju različitost i sve više se dokazuje kao važna obrazovna institucija u Jugoistočnoj Evropi.

Dekan

van. prof.
dr. Edin Jahić

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na FENS-u je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Dodiplomski studij na FENS-u

Arhitektura
I ciklus- BSc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Računarske nauke i inžinjering
I ciklus- BSc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Elektrotehnika i elektronika
I ciklus- BSc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Genetika i bioinženjering
I ciklus- BSc
 • Odsjek prirodnih nauka
 • FENS
Mašinstvo<br>  
I ciklus- BSc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Softverski inžinjering<br>  
I ciklus- BSc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Programi dvojnih diploma za dodiplomski studij

Poziv za prijavu za stipendiju YTB-a i IUS-a za zajednički program sticanja dvojnih diploma u Turskoj i Bosni i Hercegovini

Dvojna diploma

Dvojna diploma

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Postdiplomski studij na FENS-u

Arhitektura<br>  
II ciklus- M.Arch
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Računarske nauke i inžinjering
II ciklus- Msc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Elektrotehnika i elektronika
II ciklus- MSc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Genetika i bioinženjering
II ciklus- MSc
 • Odsjek prirodnih nauka
 • FENS
Industrijski inženjering<br>  
II ciklus- MSc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Mašinstvo<br>  
II ciklus- MSc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Softverski inžinjering<br>  
II ciklus- MSc
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Mogućnost učenja na daljinu
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Postdiplomski studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno nose 300 ECTS bodova. Više

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Na početku uvođenja mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom, IUS je bio jedan od prvih univerziteta koji je u potpunosti prešao na online nastavu

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučnog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova. Više

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Doktorski studij na
FENS-u

Računarske nauke i inžinjering
III ciklus- PhD
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Elektrotehnika i elektronika
III ciklus- PhD
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Genetika i bioinženjering
III ciklus- PhD
 • Odsjek prirodnih nauka
 • FENS
Industrijski inženjering<br>  
III ciklus- PhD
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Mašinstvo<br>  
III ciklus- PhD
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Softverski inžinjering
III ciklus- PhD
 • Odsjek tehničkih nauka
 • FENS
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Mogućnost stipendiranja

Stipendije dodijeljene za dodiplomski studij su garantovane za period od pet (5) godina bez obzira na akademski uspjeh studenta. Izuzetak su studenti sa 100% stipendijom koji moraju održavati minimalni prosjek od 3,00.

 

Mogućnost stipendiranja

Mogućnost stipendiranja

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Stažiranje

Praktična obuka/stažiranje se definira kao učenje kroz posao koje osmisli poslodavac, a pruža mentorstvo i obuku u skladu sa studijskim programom i ciljevima u karijeri svakog studenta-stažiste. Stažiranje se može organizovati u kompanijama, nevladinim organizacijama, vladinim uredima, institutima, medicinskim ustanovama ili bilo kojim drugim institucijama koje studentu mogu pružiti iskustvo i potencijal da ostvare ishode učenja predviđene nastavnim planom i programom za tu praktičnu obuku/stažiranje. 

 Trajanje praktične obuke/stažiranja je najmanje 25 radnih dana. Dosje o stažiranju treba sadržavati sljedeće:

 

 •  Obrazac za evaluaciju stažiranja (popunjava poslodavac/supervizor)
 •  Evaluacija stažiranja (popunjava student)
 •  Sažeti izvještaj na pet (5) strana
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Događaji

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ program razmjene

Programi razmjene su osmišljeni da studentima i akademskom osoblju pruže priliku da studiraju, podučavaju i vrše istraživanje na univerzitetu u inostranstvu. Ukoliko učestvuju u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene, studenti ne plaćaju školarinu partnerskom univerzitetu. Pogledajte listu svih trenutno otvorenih poziva za programe razmjene. 

 

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Fakultet prirodnih i
tehničkih nauka

“Naučnik gradi da bi učio; inženjer uči da bi gradio.”

- Fred Brooks

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS događaji i obavijesti

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 200