Juni 2019

Proficiency exam- June 20. 2019. - Petak, Juni 14, 2019 - 14:52
Kalendar za obnovu ugovora (engleski tekst) - Srijeda, Juni 12, 2019 - 16:03

Maj 2019

2019 Spring Final Exam Schedule - Petak, Maj 24, 2019 - 15:38
Odbrana završnog master rada Emine Isic - Petak, Maj 24, 2019 - 10:54
Odbrana završnog master rada Amera Karica - Petak, Maj 24, 2019 - 10:47
Odbrana završnog master rada Azre Kunić - Ponedeljak, Maj 20, 2019 - 13:41

April 2019

Mart 2019

2019 Spring Midterm Exam Schedule is ready - Ponedeljak, Mart 25, 2019 - 14:27

Februar 2019

2019 Spring Course Schedule - Četvrtak, Februar 14, 2019 - 15:03
Odbrana završnog diplomskog rada: Emir Hodžić - Četvrtak, Februar 7, 2019 - 11:32
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja - Četvrtak, Februar 7, 2019 - 09:52
Odbrana završnog M.A. rada: Mahamat Adoum Baraka - Utorak, Februar 5, 2019 - 16:41
Odbrana završnog M.A. rada: Sümeyra Akçakıl - Utorak, Februar 5, 2019 - 13:46

Stranice