FENS fakultet

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS) omogućava sticanje diploma na dodiplomskom i postdiplomskom studiju na sljedećim studijskim programima:

Cilj Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka je da obrazuje buduće, visoko stručne inžinjere koji će raditi u multinacionalnim korporacijama, a u skladu sa sve većim potrebama globalnog ekonomskog razvoja. Kontinuiranim i periodičnim analizama studijskih programa koji se rade na osnovu ispitivanja tržišta.

Posebna pažnja posvećuje se naučno-istraživačkom radu, te je akademsko osoblje FENS-a nositelj mnogih priznanja i nagrada. FENS redovno organizuje predavanja pozivanjem gostujućih predavača među stručnjacima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva na svim fakultetskim programima.