Fizik Labaratuvarı ve Etüd Odası

Bu laboratuvar öğrencilere fiziğin temel kavramlarının ve prensiplerinin anlaşılır ve görsel sunumunu vermeyi amaçlamaktadır. Fizik ve mekanik bilimlerinin temel altyapısı bu laboratuvar sayasinde öğrencilerimize görsel olarak verilebilmektedir. Öğrencilerimiz, bu kavramları sadece teorik olarak değil, bizzat kendileri uygulayarak daha kolay anlayabilme imkanı elde etmektedir. Uygulamalı verilen mühendislik eğitimi ile öğrencilerimiz ezberle değil görerek ve deneyerek öğrenmektedir.