Genetik ve Biyomühendislik Labaratuvarı

Genetik ve biyomühendislik laboratuvarları dört kısımdan oluşur. Bu laboratuvlarda  temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirilir. 

Bu laboratuvarlarlar öğrencilerin teorik derslerinin yanısıra Gen ve protein mühendisliğinde kullanılan temel teknolojileri, mikrobiyal analiz yöntemlerini, moleküler hücre biyolojisinde kullanılan temel teknolojileri kullanmayı öğretmeye imkan sunar. Bu laboratuvarlar organizmaların DNA’sının, RNA’sının, kromozomlarının, proteinlerinin ve belirli metabolitlerin arastırılmasına imkan sunar.